Vi är Syd-Blommor:

Lars Mattsson
VD / Leverantör
Gregor
Leverantör
Ella
Florist
Cecilia
Florist